Tarihçe

 

TARİHİ VE AMAÇLARI

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 4 Nisan 1953 tarihinde kurulmuştur. Anayasanın 135 inci maddesinde tanımlanan Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu, aynı zamanda kamu tüzel kişisidir. İlk kuruluş Kanunumuz olan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu 21.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek kuruluşları Kanunu ile yürürlükten kalkmış olup, 5362 sayılı yasa hükümleri yürürlüktedir.

 

Türkiye'deki bütün esnaf ve sanatkarlardan oluşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) bağlı 13 federasyondan biridir.Federasyonumuzun Başkanı Sn. Fevzi Apaydın' dır. Sn. Apaydın'la birlikte, 13 kişilik bir yönetim Kurulu ile 3 kişiden oluşan bir Denetim Kurulu görev yapmaktadır.

 

TŞOF; il ve ilçelerde kurulmuş 691 oda başkanlığı, yaklaşık 1.5 milyon nakliyeci ve şoför esnafından oluşan üyesi ile yurdumuzun en büyük, yaygın ve köklü mesleki teşekküllerinden biridir.

 

Oda Başkanlıkları, bulundukları İlin Birlik Başkanlıklarına ve merkezde Federasyona bağlıdır. Birlikler ve Federasyonlar ise Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu çatısı altında toplanmıştır. Federasyon, anayasal düzen içinde meslek sorunlarının tek takipçisidir. Üyelerinin refah düzeyini yükseltmek, hak ve menfaatlerinin gerektirdiği doğrultuda meslektaşlarını savunmaktadır.

 

Sosyal ve ekonomik yönden gelişmeleri için çeşitli çalışmalar yapmakta ve eğitim hizmetleri gerçekleştirmektedir. Kooperatifler yoluyla iş ve emeğin değerlendirilmesini sağlamak gibi, önemli faaliyetlerin içindedir. Ayrıca, toplumumuz fertlerinin trafik konusunda eğitilmelerini ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir.

 

TŞOF ; İfa edilen hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, trafik kazalarının azaltılması şoför esnafının sorunlarının çözümü, gerekli mevzuat değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla, başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmak üzere; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve Kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.