2008All

001 / Sahte plakalar hk
002 / Kayıt ücreti ve yıllık aidat hk.
003 / Yönetmelik değişikliği hk.
004 / Kamyonetlerle yapılan taşımalar için 25.02.2008 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı hk.
006 / (Y) türü yetki belgesi hk.
007 / Mühürlü Örnek Plakalar hk.
008 / Bilanço ve gelir - gider hesap cetvelinin gönderilmesi hk.
009 / 62 model plaka makbuzu hk.
010 / Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik hk.
011 / Özel Güvenlik Hizmetleri hk.
012 / Plaka örnekleri hk.
013 / E-Beyanname Uygulaması hk.
015 / Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu hk.
016 / Sözleşmeli Taşıt Kullanım Oranı Hk.
017 / Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine ilişkin Tebliği hk.
018 / Aktif İşgücü Programları Projesi hk.
019 / Yönetmelik Yayımı hk.
020 / Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hk.
021 / Yönetmelik Hk.
023 / 1479 sayılı kanuna göre aylık almakta olan sigortalıların 2008 yılına ait sağlık sigorta primleri hk.
024 / “Traf.Güv.Şof.Mes.Eğitim” Kon. Semp. Hk.
025 / Yönetmelik Değişikliği hk.
026 / Yönetmelik Değişikliği hk.
027 / Uygunluk belgesi Hk.
028 / 5362 sayılı kanun hk.
029 / Numune plaka hk.
030 / 5736 sayılı Kanun hk.
032 / Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Hk.
033 / Maddi hasarlı kazalar hk.
034 / Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki değişiklik hk.
035 / (A1) Yetki Belgeleri Çalışma Usul ve Esasları hk.
036 / Sicil Gazetesi ilan ücret tarifesi hk.
037 / Karayolu Trafik Haftası hk.
038 / Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Hk.
039 / Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidatlar hk.
040 / Katılım Payları hk.
042 / Afiş ve broşür gönderilmesi hk.
043 / Yurtiçi eşya taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi hk.
047 / Bir kısım motorlu araçların piyasadan çekilmesine ilişkin tebliğde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ hk.
048 / Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Süresinin Uzatılması hk.
049 / Odalara ait araç sayıları hk.
050 / Enerji verimliliği hk.
051 / Motorlu Taşıtlar Vergisi hk.
053 / Prim Borçları hk.
054 / Y türü yetki belgesi alma süresinin uzatıldığı hk.
055 / Alınmış olan K türü yetki belgelerinin kendi aralarında değiştirilmesi hk.
056 / Odalara ait araç sayıları hk.
057 / Sigortalılığın durdurulması hk.
058 / Vergi Düzenlemeleri hk.
061 / Vitrin Dergisi hk.
062 / Tahditli plakalı şehiriçi taksiler hk.
066 / SGK-Halk Bankası Protokolü hk.
067 / Yasal Yükümlülüklerin ödenmesi hk.
068 / TESK Hızlı Cevap Sistemi hk.
069 / Prim borçlarında süre uzatımı hk.
070 / Bir Fidan Esnaftan Kampanyası hk.
071 / Kira ödemelerinin bankalardan yapılması hk.
072 / Fiyat Tarifeleri hk.
073 / Araç Muayeneleri hk.
074 / POS Bilgilerinin İnternet Üzerinden Kontrolü hk.
075 / Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hk.
076 / Eğitime Destek Kampanyası hk.
078 / Y türü yetki belgesi alma şartları hk.
079 / Hizmet süresi borçlanması hk.
080 / Ramazan Bayramı tatili süresince alınacak trafik tedbirleri hk.
081 / Sosyal Güvenlik Destek Primi hk.
082 / Kömür Bayiliği hk.
083 / Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik hk.
084 / Vergi borçları ile bunlara ait vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizlerinin 18 eşit taksitte ödenebileceği hk.
085 / Yönetmelik Değişikliği hk.
086 / Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri hk.
087 / Oda bilgilerinin gönderilmesi hk.
088 / Mesleki Yeterlilik Belgesi hk.
089 / Kitap Yardımı hk.
090 / Kurban Bayramı süresince alınacak trafik tedbirleri hk.
091 / Eğitim Bütçesi hk.
092 / Ek-18-A model 01-A “Sürücü Belgesi Müracaat Formu” hk.
093 / Plaka siparişleri hk.
094 / İş Kanunu hk.
095 / Araç satış devir ve tescil işlemleri hk.
096 / Genelgeler hk.
097 / Araçların satış, devir ve tescil işlemleri hk.