2007All

001 / 2007/UUGM-09/MYB) nolu genelgesi.
002 / Ulaştırma Bakanlığı’nın 29/12/2006 gün ve (2007/KUGM-10/MYB) sayılı genelgeleri
003 / Ulaştırma Bakanlığı’nın karayolu taşımacılık faaliyetleri ile ilgili
005 / 2007 yılı için bastırdığımız cep ajandasında hata hk.
006 / Oda ve Sicil Kaydının Silinmesi ve Yıllık Aidat Tahsili hk.
007 / internet üzerinden çalışan basılı evrak stok takip programı Hk.
008 / Bilanço ve gelir ve gider hesap cetveli hk
009 / Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2007 gün ve B091TCK01502/50-450-206 sayılı yazısı
010 / resmi mühür fiyat listesi
011 / Vergi düzenlemelerinde 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik
012 / Muhasebe Paket Programında gerekli görülen değişiklik ve eklemeler
013 / Çalınan Araç Hk.
014 / Basit Usulde Vergiye Tabi Esnaf ve Sanatkarların Gelir Vergisi Beyanı
015 / internet üzerinden çalışan basılı evrak takip programı
016 / İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnafı Odası Yazısı
017 / Ulaştırma Bakanlığının 19.02.2007 gün ve B.11.0.KUG.0.11.00.02/225-5897 sayılı yazısı.
018 / Group İ.D.R. İnceleme- Denetim- Raporlama Limited Şirketi
019 / iş müfettişliği ünvanını kullanan kişilerce, kitap ve dergi satılmaya çalışıldığı
020 / Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genelgesi
021 / Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Mektup
022 / Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genelgesi
023 / Satılık Araç Hk.
025 / katılım payı ve eğitim bütçesi oranları ve hesaplanma sistemleri değişiklik
026 / odalar için belirlenecek yıllık zorunlu gider miktarı, odalarca tahsil edilen yıllık aidat hk
027 / 5362 sayılı Kanunun Geçici 5’nci madde kapsamı ve uygulaması
028 / Ulaştırma Bakanlığı’nın 14.03.2007 gün, 9802 sayı ve (2007/KUGM-27/YOLCU) nolu genelgesi
029 / Ulaştırma Bakanlığının 16.03.2007 tarihinde 13 İl Valiliği ile imzaladığı protokol
030 / Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) Yazısı
031 / Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Hk.
032 / Derviş Günday’ın emeklilik işlemi
033 / Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolları Trafik Haftası
034 / Satılık Araç hk.
035 / Sosyal Güvenlik Reformu hk.
036 / Yargı Kararları hk. TESK Genelgesi
037 / Yurtdışı çıkış harcı hk.
038 / FİYAT TARİFELERİ
039 / Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının yazısı
040 / Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenlerin müracaat süre uzatımı
041 / Satılık Araç Hk.
042 / Bazı Kişilerin Odalardan yardım, borç para veya çıkardıkları dergi-gazeteye abone olunması hk.
043 / Çalınan Araç hk.
044 / Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın yazısı
045 / Mesleki Belge Sınav Harcları hk.
046 / Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
047 / Satılık Araç hk.
048 / Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
049 / Çalınan Araç Hk.
050 /üst ve orta düzey yöneticiler ile sürücülerden Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) aranmaması ve bu nedenle para cezası dahil hiçbir cezai müeyyide uygulanmaması hk.
051 / Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları
052 / Avrupa İş Sağlığı Güvenliği Ajansı’nın (OSHA), iş sağlığı ve güvenliği Hk.
053 / Satılık Araç Hk.
054 / “Şoför” ünvanıyla ve “potansiyel vergi numarası” ile Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanına kayıtlı üyeler hk
055 / “İş Destek Programı Teklif Çağrısı” hk.
056 / Satılık Araç Hk.
057 / Yürürlükten kaldırılan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
058 / Yeni Başkanlık Seçimi hk.
059 / Tescil Plakaları Hk.
060 / Satılık Araç hk.
061 / Şehit Ailelerine Destek Kampanyasına Katkı Sağlanması
062 / Yeni Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu
063 / “Evine, İşyerine Bayrak As” Kampanyası hk.
064 / Çalınan Araç hk.
065 / Federasyonumuz adına Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi
066 / Satılık Araç Hk.
067 / Satılık Araç hk.
068 / Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri hk.
069 / Yeni Düzenlenmiş "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu" hk.
070 / Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ
071 / Satılık Araç Hk.
072 / Sicil ve Oda Kayıt Numarası hk.
073 / E-Beyanname Uygulamasının Ertelenmesi hk.
074 / Araç sayısı ile ilgili
075 / Satılık Araç hk.
076 / Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanı hk.
077 / Kurban Bayramı ve yılbaşı tatilinde alınacak trafik tedbirleri hk.
078 / Satılık Araç Hk.
079 / Mesleki Yeterlilik Belgesi hk.
080 / Satılık Araç Hk.
081 / Anayasa çalışmaları hk.
082 / 2008 yılı Basılı Kâğıtlar ve Plakalar Fiyat Protokolü
083 / İşe başlamada imza onayı