2013All

001/Kapasite Raporu Tasdik Ücreti hk.
002/Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler hk.
003/Dubai’de görevlendirilecek Türk Taksi Şoförleri davet hk.
004/Bilanço ve Gelir - Gider Hesapları hk.
005/Vergi Düzenlemeleri hk.
006/Sağlık Hizmeti Sözleşmesi hk.
007/İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ve İşyeri Yetkilisi hk.
008/6385 Sayılı Kanun hk.
009/İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri hk.
010/Kurtarıcı ve Lastik Tekerlekli Vinç Türü Araçların Yetki Belgesi hk.
011/San-Tez Projesi Başvuruları hk.
012/İşyeri Risk Analizi hk.
013/Şehiriçinde Çalışan Şoförlerde Yaş Sınırı hk.
014/Türk Telekom Esnafa Özel Paketi hk.
015/Yaz Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri hk.
016/Basılı Evraklar hk.
017/Yönetmelik hk.
018/Şoförlerin Yaş Sınırları hk.
019/Eğitim hk.
020/Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.
021/Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisleri hk.
022/Cep Telefonlarının Güncellenmesi hk.
023/KTY Uygulama Talimatı hk.
024/Takograf Cihazlarının Muayene ve Damgalanma İşlemleri hk.
025/Taksimetre Ayarları hk.
026/Başkan Vekilliği hk.
027/Yeni Nesil Yazarkasa hk.
028/D4 Yetki Belgeleri hk.
029/Eğitim hk.
029ek/Taksi Risk Değerlendirme Formu
030/Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hk.
031/Genel Sekreter Atanması hk.
032/Yetki Belgesi Yenileme Hakkı hk.
033/Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği hk.
034/İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi hk.
035/6495 Sayılı Kanun hk.
036/Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Basit Usul Uygulaması hk.
037/SRC Denetimi hk.
038/Yıllık Aidat Tahakkuku hk.
039/Yönetmelik hk.
040/Geçici Süreli Düzenlemeler hk.
041/Geçici Süreli Düzenlemeler hk.
042/D4 Yetki Belgeleri hk.
043/Taksimetre Muayene Servisleri İdari ve Teknik Eğitimi hk.
044/Genel Kurullar hk.
045/Tescil Plakalar hk.
046/Kış Lastikleri hk.
047/TESK ile MEKSA Arasında Yapılan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İşbirliği Protokolü hk.
048/Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
049/Zorunlu Trafik Sigortaları hk.
050/Defter Tasdikleri hk.
051/“Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ” hk.
052/Kimlik Formları hk.
053/Şoförlerde aranacak yaş şartı hk.
054/İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine Destek Hakkında Yönetmelik.
055/Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ hk.
056/Geçici/Süreli Düzenlemeler hk.