2006All

001 / Kurban Bayramında Alınacak Trafik Önlemleri hk.
002 / Afganistan'a gidecek şoför ve nakliyeci hk.
003 / Vergi düzenlemeleri hk.
004 / Türk Lirası banknotların 1 Ocak 2006 tarihinde tedavülden kaldırılması hk.
005 / Sicil Harçları hk.
006 / Gösterge Faiz Oranı Hk.
007 / ODALARCA TAHSİL EDİLECEK OLAN KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT hk.
008 / Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin değişen bazı maddeleri hk.
010 / Basit usule tabi mükelleflerin büro hizmetleri karşılığında ödeyecekleri ücretler hk.
011 / TESK. Genel Kurulunun 28 Ocak 2006 günü Toplanacağı hk.
012 / İl'lerimizde görülen Tavuk vebası hastalığı ve şüpheli kanatlı hayvan ölüleri hk.
013 / Gösterge Faiz oranı hk.
015 / 2005 yılı gelir-gider hesapları hk.
016 / Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) hk.
018 / Aylık ücret ve huzur hakları hk.
019 / Kuş gribi hk.
020 / Yeni Vergi Düzenlemeleri Hk.
021 / 28.Olağan Genel Kurul Toplantısı
022 / Farklı K türü yetki belgeleri ücretleri hk.
023 / Eğitim bütçesi
024 / Katılım Payları hk.
025 / Basit Usulde Muhasebe Büroları hk.
027 / K türü yetki belgesi alacakların indirimli ücretlerden ve diğer kolaylıklardan yararlanabilmeleri hk.
028 / Meslek eğitiminin finansmanı hk.
030 / Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Tarafından Verilen Muhasebe Hizmetinin KDV Karşısındaki Durumu hk.
031 / Katılım Payları Hk.
033 / Duble (Bölünmüş) yollarla ilgili olarak yoğun şikayetler hk.
034 / 5083 Sayılı Kanun Hk.
035 / Primlerin Yeniden Yapılandırılması hk.
038 / Irak’a Yönelik Uluslararası Eşya Taşımaları hk.
039 / Fiyat tarifeleri hk.
041 / Mesleki Eğitim hk.
042 / Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası hk.
044 / Katılım Payları hk.
046 / A1 yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri hk.
047 / Şehiriçi Ticari Taksiler hk.
049 / (Y) türü yetki belgesi ücretleri konusundaki farklı uygulamalar hk.
050 / Emlak vergisi muafiyeti hk.
051 / 2.Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı hk.
052 / Yetki Belgesi Alınmasında Aranacak Şartlar hk.
053 / Oda Başkanları ve genel sekreterlerin SRC hakkında bilgilendirme toplantısı
054 / Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitimi, Sınavları ve Belge düzenlenip verilmesi hk.
057 / Prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarının yeniden yapılandırılması ve Kanun hükümlerinden faydalanmak isteyen sigortalılar hk.
058 / Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği hk.
061 / Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı hk.
063 / 5362 sayılı Kanun ve 61’nci madde hk.
065 / Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun (5535 Sayılı Kanun) hk.
067 / Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
069 / Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde bazı değişiklikler hk.
070 / Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği hk.
071 / İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnafı Odası Başkanlığının 17.08.2006 gün ve 493 sayılı yazısı hk.
073 / Kapıdan Satışlara İlişkin Yönetmelik hk.
075 / Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde bazı değişiklikler hk.
076 / Sahte plaka satıcıları hk.
078 / Fransa Meclisinde Sözde Ermeni soykırımının tanınması hk.
079 / Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığı hk.
081 / Basılı Evrak Stok Takip Programı hk.
082 / Odalara kayıtlı olan üyelerin sahibi bulunduğu kamyon, minibüs, taksi, servis aracı vb. taşıt bilgileri hk.
084 / Sosyal Güvenlik Destek Primi hk.
085 / Mesleki yeterlilik belgesi (SRC) başvurularının Ulaştırma Bölge Müdürlüklerince de kabul edilmesi hk.
086 / Yetki Belgesi Alınmasında Aranacak Şartlar” başlıklı genelge hk
087 / Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri kapsayan Yönetmelik hk.
089 / Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hk.
090 / Çevre Temizlik Vergisinin 2.taksitleri hk.
091 / Muhasebe Paket Programı hk.
092 / Muhasebe Defterleri hk
093 / Şifre Talebi hk.
094 / Basılı kağıtlar ile plakaların 2007 yılında uygulanacak satış bedelleri hk.