2012All

001/Süre Uzatımı hk.
002/Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat hk
003/Vergi Düzenlemeleri hk.
004/Terminallere giriş-çıkış yapan Taksiler hk.
005/Bilanço ve Gelir Gider Hesap Cetveli hk.
006/Satılan Araç hk.
007/Tescil Plakalarının Basımı hk.
008/Tescil Plakalarının Baskısı hk.
009/Satılan Araç hk.
010/satılan araç hk.
011/Eğitim Bütçesi Hk.
012/Asgari Kapasite hk.
013/Dijital takoğraf cihazı takılması hk.
014/Ek-1 Formunun kullanılması hk.
015/Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisleri hk.
016/Katılma ve Eğitim Payları hk.
017/Satılan Araç hk.
018/Dijital takoğraf cihazları hk.
019/Satılan Araç hk.
020/Hurdaya çıkarılacak araçlar hk.
021/Satılan Araç hk.
022/Mükellef Bilgileri Bildirimi hk.
023/Satılan Araç hk.
024/Yetki belgesi sahiplerine duyuru hk.
025/Mükellef Bilgileri Bildirimi hk.
026/Korsan Taşımacılığın Cezasının Arttırıldığı hk.
027/Başkan Vekilliği hk.
028/Almanak hk.
029/Araçların hurdaya Çıkarılması hk.
030/6322 Sayılı Torba Kanun hk.
031/Süre Uzatılması hk.
032/Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat hk.
033/Araçlarda bulundurulması zorunlu ayırım işaretleri hk.
034/Satılan Araç hk.
035/Aidat Borçlarının Yapılandırılması hk.
036/6353 Sayılı Kanunun Yürülüğe Girdiği hk.
037/2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82.Maddesinde Yapılan Değişiklik hk.
038/Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notu hk.
039/Yetki Belgelerinin Ulaştırma Bölge Müdürlüklerince verileceği hk.
040/Trafik Eğitim Programı hk.
041/D4 Yetki Belgesi Sahipleri İçin Getirilen Kolaylıklar hk.
042/Fiyat Tarifelerinin Tespitinde Yetkiye İlişkin Mahkeme Kararı hk
043/Satılan Araç hk.
044/Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik hk.
045/Zorunlu Trafik Sigortası hk.
046/Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı Ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik hk.
047/Araçların hurdaya çıkarılması hk.
048/Kış Lastikleri hk.
049/Satılan Araç hk
050/Taksimetreler hk.
051/Kış Lastikleri hk.
053/D4 Yetki Belgesi hk.
054/D4 Yetki Belgesi hk.
055/Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat hk.