2001All

233 / basılı kağıt ve plakaların satış bedelleri
232 / Sahte evrak kullanılmasının önlenmesi hk.
231 / Genel Kurul Kitapçığı
230 / Basit usulde vergilendirme.
229 / Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
228 / Plaka sipariş bedelleri hk.
227 / Genel Kurullar
226 / Hayat Standardı Esası ile Motorlu Taşıtlar Vergisi
225 / Olağan Genel Kurul Toplantıları Hk.
224 / Basit usul hk.
223 / sayın başbakana gönderilen mektup hk.
222 / Yardım talepleri.
220 / telefon numaraları hk.
219 / Katılma paylarının ödenmesi hk.
218 / Kredi faizleri Hk.
217 / katılma payı
216 / İşsizlik sigortası
215 / Bağ-kur prim borçları.
214 / Kooperatif Kredileri Başvuruları
213 / Gecikmiş vergi borçlarının tecil ve Taksitlendirilmesi
212 / SSK prim borçları
211 / 3308 sayılı Çıraklık ve meslek eğitimi kanunu ve ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler
210 / Kayıt ücreti ve yıllık aidat hk.
209 / WEB-Sitesi açılması
208 / Bag-Kur'a borcu olan esnaf ve sanatkar sigortalısı hk.
207 / Kooperatif Kredileri
206 / Kayıt ücreti ve yıllık aidat Hk.
205 / Web Sayfamız ve e-mail adresleri hk.
204 / mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan yıllık beyannamelerin verilme süreleri hk
203 / Hayvan sağlığı ve zabıtası Kanun'da yapılan değişiklikler hk
202 / Büro Hizmeti Ücreti
201 / T.T.K.B kurs katkı paylarının artırılması ve eğiticilerin ders ücretleri hk.
200 / Konuşma metni
199 / Resmi Mühür
198 / Vergi Borcunu Taksitlendirme
197 / kabul Edilen deklarasyon
196 / Haksız hizmet süresi.
195 / Vergi uygulamaları Hk.
194 / Odalarımızın 237 sayılı Taşıt Yasasının kapsamında olmadıkları Hk.
193 / Kredi faiz Oranları
192 / 31 mayıs dünya sigarasız günü Etkinlikleri Hk
191 / Kredi Faizleri hk.
189 / Bağ-Kur prim artış oranı.
188 / katılma payı Hk.
187 / iskonto kredilerinin kullanımı
186 / proğramlanmış miting ve yürüyüşlerinin
185 / ekonomik ve sosyal konsey'de yaptığı konuşmanın metni
184 / ücretsiz olarak açılacak yaygın eğitim amaçlı kurslar yönergesi
183 / Kooperatif Kredi Faizleri Hk.
182 / Trafik Güvenliği
180 / yüksek oranlı motorlu taşıt vergisi uygulaması
179 / Başbakanlıkta yapılan reel sektörün Sorunları ile ilgili toplantı Hk.
178 / basılı evrak ve plaka borçlarını ödenmesi hk.
177 / Basit usulde beyannamelerin tanzimi
176 / Vergi borcunun tecil ve taksitlendirilmesi
175 / Eğitim Bütçesi Hk.
174 / 08.01.2001 Tarihli 167 sayılı genelgemiz
173 / Zorunlu Deprem Sigortası Hk.
172 / Sosyal Sigortalar Kurumu Hk.
171 / Yeni hazırlanan Yasa tasarısı Hk.
170 / Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinde değişiklik
169 / KOBİ-NET Bilgi ağı tanıtım broşürü
168 / MEKSA Vakfı Oteli
167 / Taşıt Tanıtma Kartı'nın Kaldırılması Hk.
166 / Büro Hizmetleri Ücreti Basit usül uygulaması
165 / Kayıt ücreti ve yıllık aidat Hk.
164 / Silah Ruhsatları Hk.
163 / TESKOMB ile BAĞ-KUR arasında Yapılan protokol Hk.