2004All

218 / Kayıt ücreti ve yıllık aidat hk.
217 / Oda/Birlik ve Federasyonlarımızın olağan genel kurul toplantıları hk.
216 / Trafik tescil plakalarının 2005 yılı satış fiyatı hk.
214 / Maliye Bakanlığınca uygulamaya konulan vergi düzenlemeleri hk.
213 / ’Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği hk.
211 / Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
210 / Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik öngören yasa taslağı hk.
208 / YTL’ye geçiş hk.
207 / Sicil Gazetesi tescil, terkin ve tadil ilan bedelleri hk.
206 / Esnaf Destek Kredisi hk.
205 / Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması
204 / Hesap numaraları değişiklikleri hk.
202 / K1 türü yetki belgesi alacak kamyon sahibi kişiler hk.
201 / Etiket ve tarife listelerinde Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası üzerinden ayrı ayrı gösterilmesinin zorunlu olduguna dair
200 / Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri
197 / Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş
195 / Yetki belgesi almak zorunda olan nakliyeci esnafımızın müracaatlarını Kargo, APS ve diğer posta yoluyla yapabilecekleri hk
194 / Katılım payları hk.
192 / “K” türü yetki belgesi almak isteyenlere yapılacak indirim hk.
190 / Trafikten çekilen ve çalınan taşıt sahiplerinin MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ mükellefiyeti ile ilgili hususlar hk.
189 / K türü yetki Belgesinin nereden alınacağı, ne gibi belge isteneceği, belge ücretlerini nereye yatıracakları hk.
188 / Belediyelerde Performans Ölçümü ve Denetimi Projesinin (BEPER) hk.
187 / Bağ-Kur sigortalılarının sigortalılık sürelerinin tespiti hk.
186 / 5228 sayılı Kanun.
185 / K türü yetki belgesi almak zorunda olanlar
184 / Yeni Türk Lirası hk.
183 / Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı meslek mensuplarımızın,Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin getirdiği mali ve bürokratik yükümlülüklerden muaf tutulmaları
181 / Katma değer vergisinden istisnaları
180 / Mesleki Eğitim Programı (Leonardo da Vinci)
179 / Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Zammı Hk.
178 / İndirimli cep telefonu tarifesi hk.
177 / Sahte Sürücü sertifikaları hk.
176 / Kayıt ücreti ve yıllık aidat hk.
175 / Vergi Düzenlemeleri hk.
173 / KORUNMUŞ KABİNLİ TAKSİ
171 / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hk.
170 / TESK Başkanlar Kurulu hk.
169 / Çalınan Araçlar Hk.
168 / Teşvik Uygulamaları hk.
167 / Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun
166 / İzmir Kamyoncular Odasının kurmak istediği taşımacılık şirketi hk.
165 / Yurt dışı çıkış harcı hk.
164 / Aktif İşgücü Programları Projesi hk.
163 / Tanıtıcı bayrak ve flama kullanılmasıiçin Valiliklerden izin alınması gerektiği hk.
162 / Katma Değer Vergisi Tarhiyatı ve açılan davalar hk.
161 / Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Hk.
160 / Katma Değer Vergisi tarhiyatların terkini hk.
158 / TicariTaşıt Kullanma Belgesi Eğitim Kurslarına katılacak şoförlerden alınacak katkı payları hk.
156 / e-bildirge hk.
155 / Katma Değer Vergisi yönünden yapılan incelemeler hk.
153 / Vergi Düzenlemeleri Hk.
152 / ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ hk.
151 / Karayolu Taşıma Yönetmeliği Uygulama Talimatı
150 / Katma Değer Vergisi yönünden yapılan incelemeler hk.
149 / Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hk.
148 / Esnaf sicili ve üyelik kayıtlarının izlenmesi hk.
147 / e- Esnaf Projesi hk.
145 / Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Yasalar Hk.
144 / Basit Usul hk.
143 / Resmi Mühür
142 / 5073 sayılı yasaya göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı hk.
141 / Yurtdışı çıkış harcı hk.
139 / Karayollarında alınması gereken tedbirler hk.
138 / Genelgelerin e-mail yoluyla gönderilmesi hk.
137 / Değişen Faiz Oranları Hk.
136 / Motorlu Taşıtlar Vergisine esas Olan motor silindir hacimleri listesi hk.
135 / Risk Payı ve Faiz Oranı
134 / Katılma payı Hk.
133 / Sivil Savunma Hizmetleri Katılma payının ödenmemesi hk.
132 / 2004 yılı vergi düzenlemeleri hk.
131 / Büro Hizmet Karşılığı hk.
130 / Mesleki Eğitim Kurulu Kararları hk.
129 / İş sözleşmeleri hk.
128 / Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hk.
126 / Noterlerce, defter tasdiki Sırasında belge istenmesi hk.
115 / SANİN yazılım Şirketi hk.