2005All

 
173 / Korunmuş Kabinli Taksiler hk.
175 / Vergi Düzenlemeleri hk.
176 / Kayıt ücreti ve yıllık aidat hk.
219 / Yeni Türk Lirası Kullanımı hk.
220 / K türü yetki belgeleri ücretlerinde indirim hk
221 / Vergi düzenlemeleri hk.
222 / Eğitim Bütçesi Hk.
223 / Basit usulde Gelir vergisi Beyannamesi verilmesi hk.
224 / Katılma payı hk.
225 / 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu hk.
227 / Mesleki Yeterlilik Belgesiyle Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi hk.
228 / İthalat Yönetmeliği hk.
229 / 2005 yılı Tahmini Bütçeleri hk.
230 / Kooperatif kredisi faizleri hk.
231 / Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uygulamaları hk.
232 / Yetki Belgelerinin alınma süreleri hk.
243 / Proje Gelirleri Hk.
244 / Sicil Gazetesi İlan Ücreti hk.
247 / Motorlu Taşıtlar Vergisi Hk.
248 / Karayolu Taşıma Yönetmeliği hk.
249 / Yaşlılara Saygı Haftası hk.
250 / Sanayi Sicil Belgesi hk.
251 / Koruma Kabinli Taksi Hk.
252 / Vergi Düzenlemeleri hk.
253 / 'Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde ki değişiklik hk.
255 / Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası hk.
257 / Didim Eğitim ve Dinlenme tesisleri hk.
259 / TBMM Sevkedilen Kanun Hk.
260 / Katılma payı hk.
261 / Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile, “ Taksi Sahipleri “ni esnaf ve sanatkar meslek kolu olarak belirlenmesi hk.
262 / Vergi sirküleri hk.
263 / Bir yıllık faaliyetlerini gösterir yıllık işletme cetvelleri hk
264 / Bağlı Odaların iletişim adresleri ve numaraları hk.
265 / Vergi Levhalarının tasdik zamanı hk.
267 / Mesleki Eğitim Programı (Leonardo da Vinci)
268 / İran’a seyahat edecek vatandaşlarımıza bilgi ve zorunlu trafik sigortası yaptırmaları hk.
269 / Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik
271 / 5361 Sayılı Kanun hk.
297 / Başkanlık ve genel başkanlık seçimleri hakkındaki 54. maddesinin birinci fıkrası hk.