2012 GENELGELERİ İndirmek için ilgili resimi tıklayınız

2012 Genelgeleri

055 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat hk.

054 D4 Yetki Belgesi hk.

053 D4 Yetki Belgesi hk.

051 Kış Lastikleri hk.

050 Taksimetreler hk.

049 Satılan Araç hk.

048 Kış Lastikleri hk.

047 Araçların hurdaya çıkarılması hk.

046 Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı Ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik hk.

045 Zorunlu Trafik Sigortası hk.

044 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik hk.

043 Satılan Araç hk.

042 Fiyat Tarifelerinin Tespitinde Yetkiye İlişkin Mahkeme Kararı hk.

041 D4 Yetki Belgesi Sahipleri İçin Getirilen Kolaylıklar hk.

040 Trafik Eğitim Programı hk.

039 Yetki Belgelerinin Ulaştırma Bölge Müdürlüklerince verileceği hk.

038 Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notu hk.

037 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82.Maddesinde Yapılan Değişiklik hk.

036 6353 Sayılı Kanunun Yürülüğe Girdiği hk.

035 Aidat Borçlarının Yapılandırılması hk.

logo basin

logodergi

logo ceza

logo oda

logo foto

logo video