AB ERASMUS+ Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

AB ERASMUS+ PROGRAMINCA DESTEKLENEN “TİCARİ ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ”NDE  İLK ADIMI ATTIK

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar (KA202) faaliyeti kapsamında 2019 yılı Teklif Çağrısı Döneminde sunulan ve koordinatör kuruluşun  Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) olduğu 2019-1-TR01-KA202-074813 numaralı “Increasing of Vocational Competences of Commercial Vehicle Drivers" başlıklı proje teklifi Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş ve proje sözleşmesi imzalanmıştır. Proje 1 Aralık 2019-30 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Federasyonumuzun koordinatör kuruluş olduğu projede,  Türkiye’den MEB Özel Öğretim Genel Müdürlüğü ile TÜMEDEF, İtalya’dan CNA ve Training 2000 psc, İspanya’dan PONS ve Almanya’dan da IBF isimli kuruluşlar da ortak olarak yer almaktadır. Ayrıca projemize İsviçre’den bir üniversite de (SUPSI) iştirakçi olarak katılmaktadır.

Projemizin ortak kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grubunun ilk toplantısı 20-21 Ocak 2020 tarihlerinde Federasyonumuzda gerçekleştirilmiştir. Proje ortaklarının kendilerini ve kurumlarını tanıttığı, proje teklifinin ayrıntılı olarak gözden geçirildiği, projeye ait finansal konuların anlatıldığı, proje zaman ve aktivite planının gözden geçirildiği, projenin yönetim, tanıtım, yaygınlaştırma ve kaleti planının irdelendiği toplantı son derece verimli geçmiştir. Projenin ilk iki fikri çıktısı ile ilgili lider kuruluşlar tarafından sunumlar yapılmış, hazırlanacak mevcut durum raporu ve mesleki yeterlilik tablosu üzerinde tartışılmıştır.

Federasyonumuz Genel Başkanı Fevzi Apaydın, heyeti Makamında kabul etmiş, ortak ülkelerde ulaştırma sektörü ve şoförlerin eğitimi konusunda fikir alış verişinde bulunulmuştur. 1,5 gün süren toplantının ardından yurt dışından gelen misafirlerimiz ülkelerine geri dönüş yapmışlardır.

 

SOF 5912 SOF 5899
SOF 5889 SOF 5870
SOF 5921 SOF 5922
SOF 5923 SOF 5926