'ADR Sürücü Eğitimi' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi

AB DESTEKLİ

ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM VE WEB UYGULAMALARI KONULU PROJEMİZİN FİNAL KONFERANSI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında yürütülen 2017-1-TR01-KA202-45935 numaralı “E-learning and Web Applications for ADR Driver Training- Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Şoförlerin Uzaktan Web Tabanlı Uygulamalarla Eğitimi Projesi” nin sonuna gelindi.

2017 yılı Aralık ayında başlayan ve Kasım 2019 ayı sonunda tamamlanacak olan Projemizin lideri Pamukkale Üniversitesi, ortakları ise Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Training 2000 psc (İtalya) ve CNA Associazione Provinciale di Pesaro e Urbino (İtalya), COSGROUP (İtalya) iştirakçisi ise University of Applied Sciences of Southern Switzerland –SUPSI (İsviçre) dir.

Projemizin amaçları doğrultusunda, geçen 2 yıla yakın sürede;

  • Ortak ülkelerdeki tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförlerin tabi olduğu mevzuat, eğitim ve belgelendirmeleri, eğitimlerinde e-öğrenme ve dijital materyallerin rolü, halihazırda kullanılan e-material ve web uygulamaları, vb. konularda bir araştırma raporu hazırlanmış ve konunun paydaşları olan kurum ve kuruluşlar belirlenmiş,
  • Projenin tarafları ile birlikte ADR Anlaşmasına dayalı ortak bir mesleki yeterlilik tablosu ve eğitim modülleri hazırlanmış, bu modüller çerçevesinde de inter aktif öğrenmeyi destekleyecek e-materyaller oluşturulmuş,
  • Oluşturulan eğitim programı ve e-materyaller ortak ülkelerde tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücüler ve onların eğiticileri üzerinde test edilmiş,
  • Hazırlanan eğitim program ve e-materyallerin kullanımı ile ilgili bir rehber hazırlanmıştır.

Proje çıktılarının ve elde edilen deneyimlerin konunun tarafları ile paylaşıldığı Final Konferansımız Federasyonumuzun sorumluluğunda 5 Kasım 2019 tarihinde TŞOF Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantımıza başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili birimleri olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, MEB, AÇSHB, MYK, vb. kamu kurumları temsilcileri ile TOBB, TESK, TMMOB, TÜMEDEF, UND gibi sivil toplum kuruluşları, ANKESOB, Ankara’daki ulaştırma sektörendeki bazı odaların temsilcileri ile SRC 5 eğitmenleri ve ADR sürücüleri katılım sağlamıştır.

Projemizin ortağı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de hazır bulunduğu ve açılışının Federasyonumuz Başkanı Fevzi APAYDIN’ın yaptığı toplantıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılığı Düzenleme Genel Müdürlüğünü temsilen Havayolu Tehlikeli Yük Taşımacılığı ve Eğitim Dairesi Başkanı Y. Giray YÜKSEL tarafından Türkiye’deki ADR uygulamaları konusunda kısa bir sunum yapılmıştır.

TŞOF Başkanı Fevzi APAYDIN, toplantının açılışında şu şekilde konuştu:

“Avrupa Birliği’nin Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı çerçevesinde Ulusal Ajans tarafından desteklenen “ADR Sürücü Eğitiminde UzaktanSOF 5751 Eğitim ve Web Uygulamaları Projemizin” final konferansına hoş geldiniz. Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli Misafirler,

Taşımacılıkta dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanmasıdır. Bilindiği gibi, tehlikeli maddeler; eşyalara, çevreye ve insanlara zarar verebilen, onarılmayacak kazalara yol açabilen, her türlü yanıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, aşındırıcı ve radyoaktif maddeleri içerir. 

Türkiye’de yılda 20 milyon tonun üzerinde tehlikeli mal karayolu ile taşınmakta olup, bunun büyük bir kısmını akaryakıt/LPG/LNG taşımacılığı oluşturmaktadır. Ve bu sektör gittikçe de büyümektedir. Taşımacılığın büyük bir kısmı şirketler, geri kalanı ise bireysel esnaflar tarafından yerine getirilmektedir.

Bilindiği üzere ‘ADR Konvansiyonu’ uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bu gün itibariyle 27 Avrupa Birliği üyesi olmak üzere Türkiye'nin de içinde bulunduğu toplam 50 ülkenin taraf olduğu uluslararası bir anlaşmadır.

Türkiye 22 Mart 2010’da Anlaşmayı imzalamış ve gerekli iç mevzuatı oluşturmaya başlamıştır. Bu kapsamdaki çalışmaları yürütmek üzere Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı bünyesinde Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Değerli Katılımcılar,

Karayolu taşımacılığı sektörünün en büyük mesleki örgütlerinden biri olan Federasyonumuz, bu konuyu önemsemiş ve Pamukkale Üniversitesinin proje ortaklığı teklifine olumlu bakmıştır.

Projemizin lideri Pamukkale Üniversitesi, ortakları ise Federasyonumuz ile birlikte İtalya ve Avusturya’dan ADR sürücü eğitimi konusunda uzman iki eğitim merkezidir. Ayrıca iştirakçi olarak İsviçre’den bir üniversite de projemizde yer almaktadır. 

Projemizin amacı; ortaklaşa hazırlanan mesleki yeterliliklere dayalı olarak geliştirilen uzaktan eğitim programı ve dijital materyaller ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu ADR  (SRC 5) temel eğitime destek olmaktır.

Bildiğiniz üzere, şoför esnafı mobil durumda olup, ömrünün büyük bir bölümünü yollarda geçirmektedir. Eğitim merkezlerinde aldıkları eğitim yanında, cep telefonlarından bile kolayca ulaşabilecekleri dijital eğitim materyalleri ile bilgilerini tazelemeleri, iş başında iken unuttukları bir konuyu hatırlamaları mümkün hale getirilmiştir.

Bu projenin uygulanmasında bize hibe desteği veren Avrupa Birliği ile Türkiye Ulusal Ajansına ve değerli uzmanlarına da şükranlarımızı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” diye konuştu.

Projenin genel tanıtımının ardından, projede elde edilen çıktılar katılımcılarla paylaşılmıştır. Çalıştay bölümünde geliştirilen e materyaller katılımcılara tanıtılmış ve görüşleri sorulmuştur. Katılımcılar proje çerçevesinde yapılan çalışmaları son derece yararlı ve gerekli bulmuşlar ve değerli fikirleri ile projemize katkı sağlmışlardır.

Toplantı Başkan Fevzi APAYDIN’ın kapanış konuşması ile sonlandırılmıştır.

SOF 5724 kopyası SOF 5662
SOF 5545 SOF 5554
SOF 5572 SOF 5590
SOF 5636 SOF 5637